Reklama
A A A

ZWIJARKA WŁÓCZKI I KOSZYCZEK NA WŁÓCZKĘ

Włóczka jest zwykle sprzedawana w pasmach wymagających zwinię­cia na kłębki. Często brakuje chęt­nych domowników do uciążliwego utrzymywania pasm włóczki na wy­suniętych przedramionach. Bardzo użytecznym i 'prostym narzędziem ułatwiającym zwijanie jest pozio­my krzyżak ^kołowrotek (rys. 461). Włóczkę zakłada się na obwodzie nożycowo złożonych listewek, a w czasie zwijania na kłębek cały ko­łowrotek obraca się lekko dookoła pionowej osi. Budowę kołowrotka pokazano na rys. 462. W klocek podstawy 1 jest wci­śnięta pionowa oś 2. Szpulka 3 na nici jest oparciem dla krzyżaka 4 kołowrotka. Podstawę 1 można zro­bić z klocka drewna lub grubej sklejki. Podstawa może być mała, ponieważ będziemy ją przykręcać do krawędzi stołu. Pionowa oś ? to odcinek rurki o średnicy około 6 mm i długości 50 cm. Zamiast rurki można zastosować pręt lub okrągły patyk z twardego drewna o średnicy około 8 mm. Na piono­wej osi 2 obracają się dwa drew­niane krzyżaki 4 i 5. Z deseczki z twardego drewno o grubości 15 mm wycinamy dwa kwadraty o boku 46 mm. W naroż­nikach tych kwadratów wycinamy równoległe szczeliny 6 o szerokości odpowiadającej grubości listewek 7 8. Listewki 7 i 8 można wyciąć ze starych linijek bukowych. Cały kołowrotek składa się z ośmiu li­stewek o jednakowych wymiarach: grubość 5 mm, szerokość 17 mm, długość 360 mm. Każda para li­stewek jest połączona nitem alumi­niowym 9. Otwory na ten nit wy­wiercimy w odległości 130 mm od zewnętrznego końca listwy 7a i 8a. Cztery pary nożycowo składanych listewek nawlekamy na kółko z cienkiego drutu 10, który jest uło­żony w szczelinie 11 naciętej piłą na obwodzie krzyżaków. Dodatkowe odcinki plastikowych rurek, wsunięte na oś 2, tworzą ogranicznik położenia górnego krzy­ża 5. Cały kołowrotek powinien się lekko składać i łatwo obracać do­okoła pionowej osi. W czasie szydełkowania lub ro­bienia na drutach ciągle „ucieka" kłębek włóczki. Praktycznym uspra­wnieniem jest specjalny pojemnik na kłębki włóczki zrobiony według rys. 463. Z grubej, gładkiej tektury ki. Najpierw osadzimy choinkę w specjalnie zrobionej podstawce (sto­jaku). Prostą podstawkę pod choinkę zrobimy z kawałka grubej sklejki. Proporcjonalnie do wielkości choin­ki przycinamy ze sklejki trójkąt równoboczny 1 (rys. 464a). W na­rożnikach trójkąta należy przymo­cować trzy przyssawki 2 z two­rzywa sztucznego. (Są to ścienne przyssawki stosowane do przycze­piania haczyków. Można je nabyć w sklepach „1001 Drobiazgów"). W miejsce wysuniętego z przyssawki haczyka wsuwamy kawałek grube­go drutu aluminiowego, wyginając go w kształcie litery „U". Końców­ki drutu wciskamy od dołu w dwa otworki wywiercone w narożniku sklejki 1, a następnie zaginamy u góry odcinki 2a i 2b, jak pokazano na rysunku. W sklejce należy jeszcze wywier­cić sześć otworków 3, przez które Rys. 462. Budowa kołowrotka do zwijania włóczki wycinamy dwie ścianki według rys. 463a. Ścianka tylna 1 może two­rzyć jedną całość z poziomo zagię­tym dnem la. Ścianka przednia 2 jest zwinięta w kształcie połowy cylindra. Aby ułatwić takie zwi­nięcie, można tekturę zwilżyć, a na­stępnie owinąć dookoła garnka lub butelki, owiązać sznurkiem i pozo­stawić do całkowitego wyschnięcia. Złożone części zszywamy wzdłuż złożonych krawędzi jak na rys. 463b. W grubej tekturze można wycina­kiem szewskim wyciąć wcześniej rzędy otworków — co ułatwi zszy­wanie. Z grubego drutu miedzianego lub aluminiowego wyginamy wieszak 3 (rys. 463), którego dolne końce wsu­wamy w otwory ścianki 1. Górną część wieszaka 3 należy tak uformo­wać, aby całe pudełko można było zawiesić na poręczy fotela lub le­żaka. Wewnętrzne ścianki pudełka na włóczkę powinny być gładkie. W tym celu pudełko można wykleić wewnątrz folią samoprzylepną lub gładkim kartonem. Całe pudełko od strony zewnętrznej oklejamy kolo­rowym lnem, stosując zwykły bia­ły klej biurowy.